O nás

Speciální školství v městě Chrudim má dlouhodobou historii. První zmínky se v naší kronice váží už k roku 1920. O rovnoprávné postavení s ostatními školami a především o přiměřené materiální zaměření se však škola musela vytrvale snažit. Lze ale oprávněně říci, že ji vždy provázela pověst velice profesionálního a odborně zdatného pracoviště. Materiální vybavení školy se zásadně změnilo, když se škola po letech stěhování, většinou po nedůstojných prostorách, zabydlela v jedné budově. V roce 1997, tehdy ještě zvláštní škola, získala rekonstruovanou, velmi moderně vybavenou vlastní budovu. Stávající budova se nachází nedaleko náměstí v těsné blízkosti dvou budov základní školy. Dominantami v okolí je kapucínský klášter a nově opravená románská rotunda. Nyní je zřizovatelem školy Pardubický kraj.

 • Základní informace o škole
  • Základní škola
  • Základní škola speciální
  • Školní družina
 • Počet žáků – celkem 87
  • v ZŠ: 35
  • v ZŠ speciální: 52
 • Počet tříd
 • ve speciální škole: 11
  • v ZŠ: 3
  • v ZŠ speciální: 8
  • Školní družina: 2 oddělení
 • Zaměstnanci školy
   • Ředitel školy: Jitka Činčalová, Mgr.
   • Zástupce ředitele: Ivana Ruiderová, Mgr.
   • Výchovný poradce: Jitka Činčalová, Mgr.
   • Vychovatel: Naděžda Rybišárová, Bohumila Kohoutková, Eva Havlová
   • Asistenti pedagoga:
    • Lenka Hajzlová, Petra Skřivánková,  Bohumila Kohoutková, Ivana Šafaříková, Marcela Vařečková, Bc. Eva Havlová, Lenka Sochorová, Maria Kubantová, Bc. Miroslav Háněl, Markéta Hubená DiS, Dana Debnárová, Kateřina Pokorná, Irena Durayová, Ivana Mastíková, Romana Lašmanská, Šárka Šotolová
   • Učitelé :
  V. Olga Krišková, Mgr.
  VII. Alena Málková, Mgr.
  IX. Iva Holubcová, Mgr.
     
  • beztřídní
  Barbora Drozdová, Mgr.
  • ZŠ speciální
  I.S Pavlína Herzánová, Mgr.
  II.S Ivana Paulová, Mgr.
  III.S Jana Šulová, Mgr.
  IV.S Eva Havlová, Bc.
  V.S Sylva Pilařová, Mgr.
  VI.S Jana Jirásková, Mgr.
  VII.S Jarmila Mazánková, Mgr.
  VIII.S Martina Pilařová, Mgr.
 • Provozní: 5 – hospodářka, účetní, školník, uklízečky