Výuka

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23

Zahájení školního roku

Státní svátek

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny

Státní svátek

Čt

St

St

Čt

     1. 9. 2022

  28. 9. 2022

26. 10. 2022

27. 10. 2022

28. 10. 2022

Státní svátek Čt  17. 11. 2022
Vánoční prázdniny  23. 12. 2022
  Po     2. 1. 2023
Do školy se nastupuje    

 

Út

 

    3. 1. 2023

 

Pololetní prázdniny      3. 2. 2023
Jarní prázdniny Po     6. 3. 2023
  Ne

 

     12. 3. 2023

 

Velikonoční prázdniny Čt      6. 4. 2023
Státní svátek      7. 4. 2023
Velikonoční pondělí  Po     10. 4. 2023
Státní svátek Po       1. 5. 2023
Státní svátek Po      8. 5. 2023
Hlavní prázdniny Po       3. 7. 2023
        1. 9. 2023
Do školy se nastupuje v po 4. 9. 2023

ŠKOLNÍ ŘÁD je k nahlédnutí v 1. patře školy.

ROZPIS VYUČOVACÍCH HODIN – škola se otevírá v 7,40 hodin

dopolední vyučování:

  1.    8,00 – 8,45
  2.    8,55 – 9,40
  3. 10,00 – 10,45
  4. 10,55 – 11,40
  5. 11,50 – 12,35          odpolední vyučování:
  6. 12,45 – 13,30                         12,20 – 13,05
  7.                                                13,10 – 13,55
  8.                                                14,00 – 14,45

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

RANNÍ:  6,30 – 7,40 hodin

ODPOLEDNÍ:  11,40 – 16,00 hodin

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK – vždy od 15,30 hodin

26. 9. 2022, 7. 11. 2022, 3. 4. 2023

KONZULTACE – poslední týden v měsíci po dohodě s učitelem.