Přípravný stupeň

Ve školním roce 2021/22 není otevřena žádná třída.