Přípravný stupeň

Ve školním roce 2023/24 není otevřena žádná třída.