O nás

Speciální školství v městě Chrudim má dlouhodobou historii. První zmínky se v naší kronice váží už k roku 1920. O rovnoprávné postavení s ostatními školami a především o přiměřené materiální zaměření se však škola musela vytrvale snažit. Lze ale oprávněně říci, že ji vždy provázela pověst velice profesionálního a odborně zdatného pracoviště. Materiální vybavení školy se zásadně změnilo, když se škola po letech stěhování, většinou po nedůstojných prostorách, zabydlela v jedné budově. V roce 1997, tehdy ještě zvláštní škola, získala rekonstruovanou, velmi moderně vybavenou vlastní budovu. Stávající budova se nachází nedaleko náměstí v těsné blízkosti dvou budov základní školy. Dominantami v okolí je kapucínský klášter a nově opravená románská rotunda. Nyní je zřizovatelem školy Pardubický kraj.

 • Základní informace o škole
  • Základní škola (zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona)
  • Základní škola speciální
  • Praktická škola dvouletá
  • Školní družina
 • Počet žáků – celkem 102
  • v ZŠ: 44
  • v ZŠ speciální: 48
  • v PŠ: 10
 • Počet tříd
 • ve speciální škole: 14
  • v ZŠ: 6
  • v ZŠ speciální: 7
  • v PŠ dvouleté: 1
  • Školní družina: 4 oddělení
 • Zaměstnanci školy
    • Ředitelka školy: Mgr. Jitka Činčalová
    • Zástupkyně ředitelky: Mgr. Ivana Ruiderová
    • Výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Činčalová
    • Metodička prevence: Mgr. Alena Málková
    • Vychovatelky: Naděžda Rybišárová, Bohumila Kohoutková, Bc. Hana Pospíšilová, Mgr. Petra Marková
    • Asistentky pedagoga:
     • Lenka Hajzlová, Petra Skřivánková, Denisa Jerusalémová, Marcela Vařečková, Lenka Sochorová, Maria Kubantová, Markéta Hubená DiS, Dana Debnárová, Kateřina Pokorná, Irena Durayová, Romana Lašmanská, Šárka Šotolová, Lenka Kučerová, Michaela Sekerová, Bc. Veronika Linhartová, Petra Kolářová, Monika Farkašová, Romana Procházková, Monika Stehnová, Vanda Raušerová.
    • Učitelé ZŠ:
    • II.       Mgr. Jarmila Mazánková
    • III.      Mgr. Jana Jirásková
    • IV.      Mgr. Věra Filipiová
    • V.       Mgr. Alena Málková
    • VIII.    Mgr. Ivana Ruiderová
    • IX.      Mgr. Václav Matějíček
    • beztřídní – Mgr. Kristýna Balzarová, Mgr. Iva Holubcová, Mgr. Martina Pilařová, Bc. Miroslav Háněl
    • Učitelé ZŠ speciální:
    • I.S      Mgr. Pavlína Herzánová
    • II.S     Mgr. Ivana Paulová
    • III.S    Mgr. Jana Šulová
    • IV.S    Mgr. Hana Dvořáková
    • V.S     Mgr. Sylva Pilařová
    • VI.S    Bc. Eva Havlová
    • VII.S   Mgr. Anežka Vojtová
    • Učitelé PŠ dvouleté:
    • PŠI.     Mgr. Barbora Drozdová
 • Provozní: 5 – hospodářka, účetní, školník, uklízečky