Akce

17. 5. 2024 Jarní cvičení v přírodě bylo nasměrováno ke Dni SDH v Topoli
Družstvo žáků tam přejelo v rámci cyklokurzu, většina školy se dopravila pěšky
nebo MHD. Na stanovištích se žáci seznámili se zdravovědou, způsoby hašení ohně,
bezpečností při zacházení s ohněm a také s prací Městské policie Chrudim.
Přestože pršelo, zvládli to všichni na jedničku!

16. 5. 2024 Družstvo sedmi žáků se účastnilo sportovního dne Spolu bez bariér,
který se konal v Pardubicích k příležitosti 111. výročí speciálního školství.

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=YocbJkUcQDc

13. – 17. 5. 2024 se konal cyklistický kurz.

7. 5. 2024 Dramatický kroužek Rozmarýn vystoupil v knihovně školy s pohádkou
Princeznin sen.

6. 5. 2024 předvedli žáci 2. stupně exhibici stolního tenisu.

30. 4. 2024 se na školní zahradě konal čarodějnický slet. Shlédli jsme vystoupení
čarodějnic, opékali vuřty a předvedli svoje masky.

26. 4. 2024 pro nás paní zástupkyně ředitelky školy připravila poznávací soutěž
ptáků. Po ní jsme shlédli ukázku dravců v tělocvičně školy.

24. 4. 2024 Stacionář Jitřenka pozval ZŠ speciální na Jarní setkání. Čekaly ji
výtvarné dílničky, flétnový koncert dětí ze ZŠ U Stadionu, hudební hry i malé
občerstvení. Setkání se jí jako vždycky líbilo a už teď se těší na další.

23. 4. 2024  proběhl v Klášterních zahradách Den Země. Zájemci si vyzkoušeli
různé aktivity spojené s ekologií a přírodními úkazy. 

18. 4. 2024 se konal projektový Den živlů. Žáci  plnili úkoly na šesti stanovištích.
Připomněli si všechny čtyři živly hravou formou. Na závěr se zúčastnění sešli
v tělocvičně školy. Zazpívali a zahráli jim žáci PŠ 1 písně, z kterých měli všichni poznat,
o jaký živel se jedná. Bylo to moc pěkné dopoledne!

  

17. 4. 2024 V rámci podpory lidí se znevýhodněním zajistilo občanské sdružení 
Rytmus o.p.s. třídě PŠ 1 exkurzi do chrudimské firmy Lütze s.r.o. Tato firma
se zabývá výrobou kabelové konfekce se všemi potřebnými činnostmi: stříháním,
odpláštěním, odizolováním, krimpováním, značením, zapojením atd. Žáci si mohli
prohlédnout výrobní halu, sklady a zkusili si některé jednoduché činnosti.

 

16. 4. 2024 V sále okresního Muzea v Chrudimi pořádala Jitřenka taneční. Žáci
ZŠ speciální se společensky ustrojili a s radostí si zatančili.

10. 4. 2024 se čtyři žáci PŠ 1 zúčastnili akce „Jarní soutěžení praktických škol
dvouletých Pardubického kraje„. Na soutěž se dostavilo devět praktických škol
a žáci bojovali ve čtyřech disciplínách: povlékání a svlékání peřiny a polštáře, zdobení
květináče, jeho osázení jarními květinami a poslední disciplínou byla výroba zápichu
ze dřeva, který si žáci též ozdobili. Součástí soutěžního klání byla i prohlídka školy
Do Nového, společný oběd a závěrečné zhodnocení akce, kde nebylo vítěze
ani poražených.

10. 4. 2024 jsme pořádali regionální kolo plavání pro Královéhradecký kraj
a Pardubický kraj. Naši školu reprezentovali 3 žáci. Získali tři stříbrné a jednu
bronzovou medaili. Gratulujeme!
 

27. 3. 2024 Celý březen jsme se učili o plazech.  Před odchodem na velikonoční
prázdniny jsme pletli pomlázky, zpívali pro krokodýla (patronát v ZOO Jihlava)
a shlédli sbírku plazů a členovců.

26. 3. 2024 jsme uspořádali Jarní recitační soutěž. O příjemnou vsuvku mezi
rozhodováním poroty a dalším kolem recitace se postarali žáci IX. třídy.

 22. 3. 2024 se opět sešly dvě akce školy. Soutěž “ Na lovu“ a Světový den vody.

21. 3. 2024 se zástupci tříd ZŠ speciální účastnili Minifestivalu na OA Chrudim.

21. 3. 2024 jsme si opět nasadili na každou nožku jinou ponožku. Připomněli jsme
si tím Světový den Downova syndromu.

 

29. 2. 2024 V únoru se vyhlásila soutěž „Obojživelníci„. Podívejte se, jaké krásné
práce naši žáci vytvořili.

9. 2. 2024 vypukl v tělocvičně školy masopustní rej. Předtím jsme se řádně poučili
o hygieně těla a náležitě nalíčili.

 

5. 2. 2024 jsme opět společně zpívali na schodech. Celý rok se učíme písně o zvířatech.

31. 1. 2024 Pololetní vysvědčení jsme oslavili sportováním venku i v tělocvičně.

26. 1. 2024  Všechny třídy se zapojily do poznávací soutěže živočichů.

V lednu 2024 jsme se učili bruslit.

5. 1. 2024 navštívili naši školu Tři králové.  Vybralo se 3.020 Kč. Děkujeme!  

               ROK 2024

21. 12. 2023 jsme kalendářní rok zakončili vánočními tanečními.

19. 12. 2023 Dramatický kroužek Rozmarýn pro nás připravil pohádku
O vánoční hvězdě.

14. 12. 2023  jsme se naladili atmosférou ve vánočně vyzdobeném Zahradnictví
Blehovsko.

V týdnu kolem Mikuláše bylo hodně sněhu. Tak jsme si hráli na sněhu a se sněhem.

 

5. 12. 2023 nás navštívil Mikuláš, čert a anděl. K tomu si žáci užili sportovní den.

 

4. 12. 2023 jsme začali advent zpíváním koled na schodech. Budeme v tom 
pokračovat každé pondělí do Vánoc. Poslední zpívání proběhne v pátek 22. 12.

Od 1.12. 2023 podporujeme Andělskou Chrudim výzdobou vlastnoručně 
vyrobenými anděly.

20. 11. 2023  se třídy VIII., IX. a PŠ 1 účastnily online vzdělávání Virtuálně
v elektrárně. Seznámily se s přečerpávací elektrárnou Dlouhé Stráně. Vítěz soutěže
obdržel věcnou odměnu.

15. 11. 2023 proběhl projektový den v Odborném učilišti Chroustovice.
Žáci 7., 8. a 9. ročníku se seznámili se všemi sedmnácti obory gastro, kovo, zahrada,
služby a stavba. Na stanovištích pro ně byly připraveny úkoly – vyrobili si vánoční
dekorace, skládali zámkovou dlažbu, řezali, šroubovali, pilovali, vrtali, vyráběli preclíky
a jednohubky, zdobili perníčky, poznávali koření a bylinky, měnili kolo u auta apod.
Návštěva učiliště žákům pomůže při výběru budoucího povolání.

13. 11. 2023 V rámci Dne laskavosti skupinka žáků s panem učitelem zpívala
pro cestující v MHD Chrudim.

31. 10. 2023 proběhl Světýlkový den. Žáci i pedagogové se strašidelně „vymódili“
a v tělocvičně školy si užili soutěže i halloweenskou diskotéku.

24. 10. 2023 jsme si v tělocvičně školy oprášili taneční dovednosti a základy
společenského chování. Nezapomněli jsme ani mazurku, ani ptačí tanec a jiné tance.
Náramně jsme se při tom bavili!

17. 10. 2023 nás navštívil „Tonda Obal“. Žáci si zopakovali třídění odpadů, zkusili
odhadnout, na co se recyklovaný odpad používá a odpad třídit do připravených
minikontejnerů.

16. 10. 2023 plnily třídy IX. a PŠ 1 úkoly Ekocentra na Podhůře.

13. a 14. 10. 2023 se ve Srubech konalo MČR horských kol. Naši školu reprezentovali
dva žáci ZŠ speciální. Ve své kategorii opět získali zlaté medaile. Gratulujeme! 

13. 10. 2023 V., IX. a PŠ 1 navštívily výstavu ve Střední zemědělské škole Chrudim.  


11. 10. 2023 proběhlo moštování jablek. Všechny třídy se vystřídaly.
Zkusily si omytá jablka nastrouhat, slisovat a ochutnat výsledný mošt. Mňam!

  

11. 10. 2023 se speciální třídy účastnily Her s Jitřenkou v ZŠ U Stadionu.

22. 9. 2023 jsme v rámci Dne bez aut využili MHD Chrudim zdarma.

18. 9. – 22. 9. jsme v rámci Týdne mobility pořádali cyklokurz. Vystřídali
se v něm žáci ze všech tříd naší školy. Počasí nám přálo, všichni si to moc užili!

 

 

 

6. 9. 2023 Nový školní rok jsme zahájili společným zpíváním. 

                           ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

30. 6. 2023 Stávající školní rok jsme slavnostně zakončili v MUBASO.
Zazpívali jsme si, paní zástupkyně vyzpovídala našeho žáka (jak on viděl uplynulý
školní rok), rodiče sledovali předávání vysvědčení. HURÁ na PRÁZDNINY!

26. 6. 2023 si pro nás dramatický kroužek  Rozmarýn připravil pohádku
O Červené Karkulce.

 

22. 6. 2023 Den hudby v Chrudimi oživilo vystoupení našich žáků.

 

20. 6. 2023 VII. a IX. třída došly pěšky do Ekocentra na Podhůře, kde absolvovaly
program „Mladý lesník„. 

15. 6. 2023 proběhly poslední školní taneční s účastí rodičů žáků. Všichni
se výborně bavili!

14. 6. 2023 se některé třídy účastnily Běhu naděje v areálu Chrudimské nemocnice.
Kromě charitativního příspěvku 3. 000 Kč na handicapované prošly připravenými
stanovišti ke Dni zdraví.

8. 6. 2023 vyslala škola do Pardubic dvě družstva na Atletický parapohár.
Jedno obsadilo celkové 2. místo a druhé 5. místo. Jednotlivci vyhráli více medailí.

 

1. 6 . 2023 Ke Dni dětí jsme naplánovali výlety na Veselý Kopec a do Licibořic
na Babiččin dvoreček. Zbývající žáci se účastnili programu v Klášterních zahradách.

   

30. 5. 2023 Druhý stupeň ZŠ a Praktická škola dvouletá absolvovaly exkurzi
ve firmě Petrof v Hradci Králové. Dozvěděly se postup výroby pián a klavírů, 
jejich distribuci, historii firmy, vyzkoušely si hrát na různé typy klavírů. Exkurze byla
velmi poučná.

26. 5. 2023 jsme v rámci jarního cvičení v přírodě navštívili DOD Hasičů Topol.
Ti ve spolupráci s ČČK Chrudim připravili pro žáky poutavá stanoviště s praktickými
ukázkami. Bylo krásně, tak jsme si to užili.

23. – 24. 5. 2023 se konalo v Račicích MČR v silniční cyklistice. Naši školu
reprezentovali dva žáci. Oba přivezli po dvou zlatých medailích. Gratulujeme!

23. 5. 2023 přišla do naší školy paní policistka. Beseda byla zaměřena na prevenci
záškoláctví, šikany a trestní právo. Účastnili se jí všichni žáci ZŠ a PŠ 1.

18. 5. 2023 proběhly taneční za účasti hostů z Jitřenky a ZŠ U Stadionu Chrudim.
Zopakovali jsme si mazurku, valčík, čaču, seznámili se s kotilionem. Všem se akce
moc líbila.

     

10. 5. 2023 jsme ve škole vybrali na Ligu proti rakovině 2.573 Kč. Všem moc
děkujeme!

4. 5. 2023 se některé třídy vydaly na DOD Hasičského sboru Chrudim.

28. 4. 2023 jsme oslavili Čarodějnice opékáním vuřtů a zpěvem na školní zahradě.

25. 4. 2023 dostala naše škola od Města Chrudim pamětní list a dárkový poukaz
za 1. místo v soutěži Nakrmte Hliníkožrouta a za akci Ukliďme svět.

21. 4. 2023 jsme provozovali aktivity ke Dni Země.

18. 4. 2023 nás navštívili pracovníci ZOO Jihlava s dravci. Viděli jsme šest druhů
nočních a denních dravců. V ukázkách nechybělo napětí, když dravci poskakovali
po našich zádech či prolétali mezi námi.

3. – 5. 4. 2023 jsme chystali Velikonoce. Pekli jsme beránky a zdobili vajíčka.

29. 3. 2023 jsme pořádali regionální kolo plavání pro speciální školy a zařízení 
Pardubického a Královéhradeckého kraje. Sešlo se celkem 70 účastníků. Z našich žáků
byli úspěšní dva. Získali stříbro na 50 m znak a 50 m prsa a jeden z nich navíc bronz
na 50 m znak. Gratulujeme!

21. 3. 2023 jsme společným zpěvem a recitací oslavili Světový den poezie.

16. 3. 2023 se uskutečnilo v nádherném sále Muzea Tancování s Jitřenkou

2. a 16. 3. 2023  navštívili žáci vybraných tříd Divadlo K. Pippicha a shlédli
představení „Jarní nadělení“ a „Pověsti české“.

3. 3. 2023 Před jarními prázdninami jsme obdrželi od společnosti Ecobat s.r.o. 
Osvědčení o přínosu pro životní prostředí. Můžete si jej prohlédnout zde.

23. 2. 2023 jsme se pořádně zapotili při akci Společně sportujeme. Pro tento
měsíc jsme vybrali míčové hry – vybíjenou, na jelena, (po)kopanou… . Moc jsme se
nasmáli.

 

 

16. 2. 2023 Studenti OA Chrudim ve spolupráci se zahraničními studenty z Newcastlu
připravili pro naše žáky a klienty Jitřenky zábavné soutěžní dopoledne Drems teams.

14. 2. 2023 přišla Valentýnská pošta. Předávala milé vzkazy žákům i pedagogům.
Téměř celá škola vyrobila vlastní srdíčko na keramický strom v přízemí.

Dne 8. 2. 2023 se žáci speciální školy účastnili tradičních sportovních her, které
připravili žáci 8. ročníků ZŠ U Stadionu pro nás a klienty DS Jitřenka. Hrál se fotbal,
florbal, basketbal, cvičilo se na lavičkách, žebřinách, házelo se míčem a podobně.
Všichni se dobře bavili.

6. 2. 2023  Hra na meteorology : od února pravidelně po jednotlivých třídách
sledujeme počasí na naší školní meteostanici

31. 1. 2023 Předávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku jsme
oslavili společným zpíváním na schodech.

 

Naše škola se zúčastnila výtvarné a fotografické soutěže Máme rádi přírodu
kterou pořádá hnutí Brontosaurus. Žák II. S získal krásné 1. místo za nejlepší 
fotografii ve své kategorii. GRATULUJEME!

 

23. 1. – 27. 1. proběhl korálkový týden. Nosili jsme vlastnoručně vyrobené korále.

V lednu jsme chodili bruslit a běžkovat. Počasí nám přálo.

 

6. 1. 2023 nás navštívili Tři králové. Žáci i pedagogové přispěli na charitu.
Vybralo se 4.786 Kč. DĚKUJEME!

ROK 2023

Rok 2022 jsme zakončili 22. 12. vánočními tanečními. 

21. 12. 2022 došel do školy balíček od ČEZu. Byla v něm výhra pro žáka 9. ročníku, 
který správně zodpověděl otázku při on-line besedě Virtuálně v elektrárně.
Gratulujeme!

21. 12. 2022 proběhl turnaj žáků a učitelů v minikopané. Všichni zúčastnění
hráli s vervou a ostatní přihlížející mohutně povzbuzovali. Moc jsme si to užili!

13. 12. 2022 se v Ekocentru ZŠ speciální zapojila do přípravy zdravých
pokrmů a žáci ZŠ zase vyráběli svíčky.

   

Každé pondělí po adventní neděli jsme zpívali na schodech koledy. Oblékli
jsme se do zimních motivů, někteří zkrášlili své oblečení vtipnými doplňky.
Moc se těšíme na Vánoce.

 

 

9. 12. 2022 Vánoce v EU. Tento projekt si pro nás připravila paní Lucie Boukalová
z Eurocentra Pardubice. Žáci nejprve vyslechli přednášku s použitím prezentace. Poté
museli sami ve dvojicích vyhledat základní informace o té které zemi v EU – jaký 
pokrm připravují na Štědrý den k večeři, zda si dávají dárky jako my 24. 12. nebo
někdy jindy, kdo dárky nosí či vozí, apod. Program byl zajímavý a navodil v nás
očekávání Vánoc.

6. 12. 2022 vyjeli žáci VII. třídy a PŠ1 do Pardubic. Navštívili Hvězdárnu barona
Artura Krause, aby shlédli program Sluneční soustava

6. 12. 2022 se žáci IX. třídy účastnili projektového dne v OU Chroustovice.
Zkusili si některé činnosti z nabízených oborů.

5. 12. 2022 k nám přišel Mikuláš. Žáci říkali básničky a vysloužili si sladkou odměnu.

30. 11. 2022 navštívila IX. třída SPŠ Chrudim. Během exkurze byli žáci seznámeni
s učebnami praktické výuky. Na závěr si mohli vyrobit zmenšeninu modelu – hamr.
Mistři ohodnotili nejlepší výrobek. 
   

  

25. 11. 2022 jsme zatočili s listím v parku. Příroda letos nadělila hromady listí.
Budeme je uklízet až do prosince!

   

24. 11. 2022 jsme si zase pořádně zasoutěžili v přetahované. A stejně jako vloni
to byla veliká legrace!

 

 

24. 11. 2022 došel do školy balíček od ČEZu. Byla v něm výhra pro žákyni 8. ročníku, 
která správně zodpověděla otázku při on-line besedě Virtuálně v elektrárně.
Gratulujeme!

 

16. 11. 2022 již podruhé proběhla akce Nonstop čtení. Zúčastnili se téměř všichni
žáci i dospělí školy. Kromě čtenářských dovedností jsme zároveň hlasovali, komu
odešleme letošní charitativní vánoční příspěvek. Většina se rozhodla podpořit
nemocné děti. O konkrétním příjemci rozhodnou členové žákovské rady.

 

11. 11. 2022 k nám do školy přijel Martin na bílém koni. Podívejte se, jak jsme
tipovali, jestli dorazí.

V týdnu od 7. 11. do 11. 11. 2022 si žáci 9. ročníku zkusili pečovat o mladší
spolužáky. Určitě se jim to bude hodit při přípravě na budoucí povolání.

31. 10. 2022 si žáci a pedagogové oblékli kostýmy a oslavili Haloween diskotékou.

 

31. 10. 2022 navštívily třídy ZŠ speciální Ekocentrum Chrudim. V poutavém 
programu “ Jak se žije v lese“ se naučily poznávat lesní zvěř podle vzhledu a stop
ve sněhu. Zjistily, čím se zvířata v lese krmí a jak žijí. Bylo to velmi poučné.

25. 10. 2022 navštívily třídy IV., VII. a IX. mlýn v Janderově. Na exkurzi
se dozvěděly vše o putování zrn pšenice a ječmene z pole do mlýna a následovně
mletí mouky, její pytlování a uskladňování. Zopakovaly si i potraviny, které se
z jednotlivých druhů mouky vyrábějí.  Počasí bylo krásné, moc si to užily!

21. 10. 2022 si vítězové soutěže o nejlepší recept z brambor odnesli
Vařečkový řád.

20 .10. 2022 Žáci IX. třídy se na besedě na Úřadu práce Chrudim dozvěděli, 
co všechno obnáší volba povolání.

14. a 15. 10. 2022 se ve Srubech konal 9. ročník MČR horských kol.
V kategorii mladších žáků se naši závodníci účastnili časovky a terénního
závodu. Oba přivezli cenný kov – 3 x zlato a 1x stříbro. Blahopřejeme!

 

 

6. 10. 2022 Třídy VII. a IX. se zúčastnily projektu Cestování v EU.

6. 10. 2022 shlédli žáci ukázku moštování. Někteří se prakticky podíleli na přípravě
moštu. Většině zúčastněných moc chutnal!

30. 9. 2022 proběhlo podzimní cvičení v přírodě. Zaměřili jsme se na dopravní 
výchovu, ekologii a úsporu energie. Při pěším pochodu jsme sledovali chování chodců
a řidičů, odpadové hospodářství v Chrudimi, zateplení budov i využití fotovoltaiky.
Počasí nám přálo, krásný podzimní den jsme si užili.

29. 9. 2022 Celoškolní akce Společně tančíme proběhla za účasti rodičů.
Měli jsme radost, že jsme nezapomněli na společenské chování a přišli i náležitě
ustrojeni. Pastelovými barvami, perlami i klobouky jsme uctili památku nedávno
zesnulé královny Alžběty II.

V prvním školním týdnu proběhlo společné zpívání na schodech a společné
stolování. Školní jídelna 7. 9. nevařila, tak pro nás PŠ dvouletá připravila čtyři
druhy polévky. To byl dobrý oběd!

1. 9. 2022 jsme zahájili nový školní rok.

          Školní rok 2022/2023