Přípravný stupeň

Ve školním roce 2022/23 není otevřena žádná třída.