Přípravný stupeň

Ve školním roce 2018/19 není otevřena žádná třída.