Přípravný stupeň

Ve školním roce 2020/21 není otevřena žádná třída.