Terapie

Ve vzdělávacím procesu žáků používáme tyto terapie:

muzikoterapie

canisterapie

snoezelen

doteková terapie

bazální stimulace

zraková stimulace

 

a tyto speciální výukové metody:

informační a komunikační technologie

AAK

pracovní činnosti

strukturované učení

globální čtení